skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thông báo

Bạn đọc xem tại đây

Đăng ký tài khoản thư viện

1. Để đăng kí tài khoản, bạn đọc phải có thẻ sinh viên. Nếu chưa có thẻ sinh viên liên hệ phòng công tác HS-SV để làm thẻ.
2. Bạn đọc đăng nhập thông tin của mình vào địa chỉ thư viện để tìm tài liệu sách và tài liệu số: http://lib.udck.udn.vn

Tên đăng nhập: là LKO cộng với mã sinh viên mà bạn đọc được Phòng công tác HS-SV cung cấp. Ví dụ: mã SV là 17152140209017 thì mã thẻ Thư viện là LKO17152140209017
Mật khẩu: cùng mã thẻ Thư viện.

Bạn đọc phải đăng nhập để đổi mật khẩu tài khoản sau khi được Thủ thư cung cấp tài khoản để bảo mật thông tin cá nhân.
Lưu ý: Tài khoản số thuộc phạm vi cho mỗi cá nhân bạn đọc sử dụng. Nếu thư viện phát hiện nhiều bạn cùng truy cập vào 1 tài khoản, Thư viện sẽ tiến hành khóa tài khoản và từ chối cung cấp lại dịch vụ.
Tất cả những thắc mắc liên quan đến việc đăng nhập tài khoản, vui lòng liên hệ đến Thư viện :
SĐT: 0260.6287.775
Email: thuvien@kontum.udn.vn


Hướng dẫn tra cứu tài liệu

Bạn đọc tải về hướng dẫn tìm kiếm tài nguyên sách tại đây
Bạn đọc tải về hướng dẫn tìm kiếm, xem và download tài liệu số tại đây

Hướng dẫn thể thức trình bày tài liệu lưu Thư viện UD-CK

Bạn đọc tải về tại đây

Học liệu điện tử miễn phí

Bạn đọc xem tại đây

Thư viện thành viên

Bạn hãy chọn một thư viện dưới đây để tìm kiếm vốn tư liệu riêng của thư viện thành viên:

Nội quy thư viện

1. Bạn đọc phải xuất trình thẻ Sinh viên cho thủ thư trước khi mượn sách.
2. Bạn đọc chỉ được mượn tiếp khi số sách mượn trong thẻ không vượt quá 6 đầu sách (Không giới hạn lần mượn).
3. Mỗi tài liệu mượn được gia hạn không quá 1 tháng (Tính từ ngày mượn đến ngày trả là 1 tháng).
Nếu có nhu cầu sử dụng tiếp tài liệu đã mượn phải đến Thư viện để gia hạn thêm.
4. Sau mỗi kỳ học bạn đọc phải hoàn trả toàn bộ tài liệu cho Thư viện để kịp thời phục vụ cho những học kỳ sau.
5. Bạn đọc phải có ý thức giữ gìn và bảo quản tài liệu. Không được làm biến dạng tài liệu như: tẩy, xóa, viết, vẽ… dưới bất kỳ hình thức nào.
6. Bạn đọc làm mất tài liệu hay hư hại sẽ bị phạt tiền với mức hai lần giá ghi trên bìa.
7. Sau khi mượn Tài liệu tại quầy bạn đọc phải tự kiểm tra Tài liệu trước khi mang rời khỏi thư viện.
8. Bạn đọc quá hạn trả tài liệu sẽ bị phạt: 1.000đ/ngày/quyển.
9. Bạn đọc khi tham gia Thư viện tác phong phải chỉnh tề.
Nội quy trên nhằm đảm bảo mọi điều kiện thuận tiện cho bạn đọc đến làm việc tại Thư viện, đồng thời bảo quản tài sản của Nhà nước. Rất mong bạn đọc tôn trọng.Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...